Bokningssystemet

Bokningssystemet är ett lättförståeligt och kraftfullt system för att sköta bokningar, medlemsregister, mailutskick och export till IdrottOnLine. Betalning av speltider och medlemsavgifter kan ske med betalkort, swish och kupongkoder. Systemet är flexibelt och enkelt att anpassa till just din klubbs behov.

Spelarna

Ny spelare

Första gången registrerar man sig på valfri dator, t.ex. hemdatorn. Spelaren matar in sina uppgifter bl.a. namn, adress, födelsedata och mailadress. Hen anger även en kod för att senare kunna logga in på sitt spelkonto.

Spelkontot

Spelarna fyller på sitt spelkonto antingen med betalkort/internetbank eller eller …

Läs mer ...

   

Spelkontot

Spelarna fyller på sitt spelkonto antingen med betalkort, internetbank, swish eller med en kupongkod. Kuponger med koder skapas av den som administrerar systemet i klubben. För att kunna spela och boka tennistider måste spelkontot ligga på plus. Då spelaren är inloggad kan ha se hela sin kontohistorik

j

Boka tid

När spelaren har registrerat sig kan han/hon boka och avboka tider. Man kan även se tidigare bokningar. Vid bokning av en tid kan man klicka för att man ska få ett mail som påminner om den bokade tiden.

Bli medlem

Spelarna kan direkt i systemet klicka i att de vill bli medlem varvid medlemsavgiften dras direkt från spelkontot. Så fort detta är gjort spelar man för medlemstaxa. Familjer kan anmäla familjemedlemsskap.

Klubben

l

Klubbinställningar

Alla inställningar kan göras från administratörsgränssnittet direkt i webbläsaren från vilken dator som helst. När webbokningssystem kopplas ihop med hallsystem tillkommer en mängd möjligheter som går att ställa in i administratörsgränssnittet.

Administratören kan …

ställa priser, tider, övervakar loggar …

Läs mer ...

Administratören kan

 • Skapa valfritt antal banor.

 • Ställa in vilka tider banorna är bokningsbara.
 • Ställa in differentierade priser för olika banor och för olika speltider.

 • Ställa in priser för juniorer, seniorer, medlemmar och icke medlemmar.

 • Avaktivera/aktivera banor.

 • Ange rabatter till enskilda spelare.
 • Skapa/redigera abonnemang.

 • Avboka spelares tider varvid ett automatisk mail skickas till spelaren.

 • Ställa in antal dagar framöver som bokning är möjlig.
 • Skicka med en portkod eller ett annat meddelande i svarsmailet som skickas med automatik till den som bokar tid.
 • Se statistik och logg över speltider.
 • Se logg över inbetalda pengar och debiterade spelkostnader.
 • Tillgång till medlemsregistret som skapas automatiskt av spelarna.
 • Skicka ut massmail till alla registrerade spelare m.m.
 • Skapa en exportfil för rapport till Svenska Tennisförbundet.
 • Bokningsschemat kan även läggas upp med start även på halvtimmar..
 • Skapa och skriva ut spelkuponger (främst avsett för gästspelare).