Hjälp

Tagg/Spelnyckel, kod

Registrera dig genom att klicka på "Ny spelare" i fliken Schema. Fyll på ditt spelkonto med Swish eller Visa/Mastercard/Internetbank. Därefter kan du boka tennistider via mobilen, surfplattan eller datorn.
Se mer nedan under "Bokning av Tennistid".
Blir du medlem kan du dessutom få en egen tagg till ytterdörren för enkel inpassering till hallen.
Kontakta Aslaug nedan för erhållande av tagg.
Aslaug. Tel. 0768-555667

Har du registrerat dig men valt att inte bli medlem eller ännu inte erhållit någon tagg kan du ändå bli tillfälligt insläppt i hallen genom att du får koden till det vänstra av av nyckelskåpen som är monterade till höger om ytterdörren.

Du får koden genom att ringa eller sms:a någon av följande:
Tommy 0709-47 45 31
Aslaug 0768-55 5667
Dag 0707-34 30 35 eller 0514-10485

När du fått koden till ett nyckelskåp gör du följande:
-Tag ut Taggen.
-Öppna dörren.
-Lägg omedelbart tillbaka taggen i nyckelskåpet och lås det.
-Gå sedan in i hallen.
!!! DU SKALL INTE TA MED TAGGEN IN I HALLEN !!!
-När du spelat klart ser du till att lyset är släckt och att dörren är stängd och låst.

OBS! Alla tagg:ar är numrerade och registrerade i systemet.
GTK byter koderna med ojämna mellanrum och loggfiler tas ut där vi ser vilka taggar som har använts vid inpassering till hallen.


Spelkonto

Varje Tagg/Spelnyckel är kopplad till ett personligt spelkonto. Spelkontot laddas med pengar via Swish eller Visa/Mastercard/Internetbank. När du sedan bokar tennistider dras pengar från ditt spelkonto. Det är inte möjligt att boka om inga pengar finns på spelkontot.


Bokning av tennistid

För att boka tennistid måste du först logga in. Det gör du genom att ange användarnamn och lösenord. Klicka sedan på 'Schema' för att se spelschemat och bokningsbara tider. För att boka tid, Klicka på en bokningsbar tid (grön tid) och bekräfta sedan i nästa steg. Vill du se vad aktuell tid kostar håller du muspekaren över den lediga tiden. Genom att klicka i kalendern kan du byta dag samt månad.


Avbokning av tennistid

För att avboka tennistid gå först till 'Dina bokningar'. Under rubriken 'Dina kommande bokningar' ser du dina kommande bokningar. Klicka på 'Avboka' och bekräfta sedan avbokningen genom att klicka på knappen 'Avboka'. Du kan även avboka tid i 'Schemat' genom att klicka på din bokade tid (Gul). Beroende på hur lång tid innan du avbokar tiden har du möjlighet att få tillbaka bokningsavgiften, vilket meddelas innan du avbokar tiden.


Historik för Spelkonto

Klicka på 'Ditt Spelkonto', där kan du se historik så som bokade tider, spelade tider och påfyllning av pengar.


Fyll på Spelkonto

Klicka på 'Ditt Spelkonto' och sedan på knappen 'Fyll på Spelkonto'.
Använd Swish, Visa/Mastecard/Internetbank.
Du kan sedan se ditt nya saldo under ditt spelkonto.


Ändra dina uppgifter samt lösenord

Under 'Dina uppgifter' kan du ändra dina uppgifter samt ändra lösenord. Det är dock inte möjligt att byta Spelnyckel, för att göra det vänligen kontakta administratören.


Kontrollera och förläng medlemskap i tennisklubben

Under 'Dina uppgifter' kan du se om du är medlem för tillfället samt köpa nytt/förlänga ditt medlemskap. OBS! Medlemskapet förlängs med 1 år i taget från det datum du betalat medlemsavgiften, alltså inte per kalenderår.


Tips - Boka tennistid med mobilen!

Vet du att det är möjligt att boka tennistid med hjälp av mobilen? Med hjälp av telefonens webbläsare är det fullt möjligt att logga in och utföra samma saker som går att göra på webben.