Hjälp

Registrering

Registrera dig på bokningssidan genom att klicka på knappen ”Ny Användare”.
Det är inte ett krav att ange e-post adress, men vi vill starkt rekommendera att du gör det. Din e-post adress används t.ex. för bekräftelse av bokning/avbokning av tider.


Bokning av tennistid

För att boka tennistid måste du först logga in, detta gör du genom att ange användarnamn och lösenord. Klicka sedan på 'Schema' för att se spelschemat och bokningsbara tider. För att boka tid klicka på en bokningsbar tid (grön tid) och bekräfta sedan i nästa steg. Vill du se vad aktuell tid kostar håller du muspekaren över den lediga tiden. Genom att klicka i kalendern kan du byta dag samt månad.


Avbokning av tennistid

För att avboka tennistid gå först till 'Dina bokningar'. Under rubriken 'Dina kommande bokningar' ser du dina kommande bokningar. Klicka på 'Avboka' och bekräfta sedan avbokningen genom att klicka på knappen 'Avboka'. Du kan även avboka tid i 'Schemat' genom att klicka på din bokade tid (Gul). Beroende på hur lång tid innan du avbokar tiden har du möjlighet att få tillbaka bokningsavgiften, vilket meddelas innan du avbokar tiden.


Öppna - tända - släcka

Öppna dörren till hallen
Under vissa tider har klubben ställt dörren på öppen. Övriga tider öppnar du dörren med din smartphone.
1. Logga in på ditt spelkonto på bokningssidan
2. Klicka på menyn (på en smartphone: tre streck uppe till höger)
3. Välj menyalternativet "Dörr och ljus"
4. Klicka på "Öppna Dörr Padel", nu är dörren upplåst i 5 sekunder.

Automatisk tändning och släckning på bokade tider.
Belysningen tänds och släcks automatiskt på bokade tider.
I normalfallet är det bara gå in och spela då banan tänds.

Manuell tändning på obokade tider
Har du inte bokat, kommer du för din bokade tid eller vill fortsätta efter och banan är ledig så kan du lägga till speltid:

1. Logga in på ditt spelkonto på bokningssidan
2. Klicka på menyn (på en smartphone: tre streck uppe till höger)
3. Välj menyalternativet "Dörr och ljus"
4. Klicka på "Tänd" på den bana som du ska spela på.
5. Klicka på "Starta spel" i pop-up rutan som följer steg 4. Ljuset tänds nu på den bana du valt.

Den extra tid du spelar kommer att debiteras ditt spelkonto då du avslutar spelet. Kommer det en bokad tid efter det ni tänt så övergår tiden automatiskt till bokad tid.

Släck manuellt på obokade tider
OBS! Har du tänt manuellt och ingen bokad tid ligger direkt efter det du slutar spela så är det viktigt att du släcker manuellt. Om inte får du betala för all tid fram till nästa bokning!

1. Logga in på ditt spelkonto på vår bokningssida 2. Klicka på menyn (på en smartphone: tre streck uppe till höger) 3. Välj menyalternativet "Dörr och ljus" 4. Klicka på "Släck" på den bana som du vill släcka banbelysningen. 5. Klicka på "Avsluta spel" i pop-up rutan som följer steg 4. Ljuset släcks nu på den bana du valt.


Spelkonto

Varje spelnyckel är kopplad till ett personligt spelkonto. Spelkontot laddas med pengar genom att man matar in köpta kupongkoder. När du sedan spelar eller bokar tennistider dras pengar från ditt spelkonto. Det är inte möjligt att spela eller boka om inga pengar finns på spelkontot.


Fyll på Spelkonto

Klicka på 'Ditt Spelkonto' och sedan på knappen 'Fyll på Spelkonto'. Mata in din Kupongkod och klicka 'Fyll på'. Har du matat in rätt kod fylls ditt spelkonto på med angiven summa. Du kan sedan se ditt nya saldo under ditt spelkonto.


Förläng ditt medlemskap i tennisklubben

Under 'Dina uppgifter' kan du se om du är medlem för tillfället samt köpa nytt/förlänga ditt medlemskap. OBS! Medlemskapet förlängs med 1 år i taget från det datum du betalat medlemsavgiften, alltså inte per kalenderår.


Historik för Spelkonto

Klicka på 'Mitt Spelkonto', där kan du se historik så som bokade tider, spelade tider och påfyllning av pengar.


Ändra dina uppgifter samt lösenord

Under 'Dina uppgifter' kan du ändra dina uppgifter samt ändra lösenord. Det är dock inte möjligt att byta Spelnyckel, för att göra det vänligen kontakta administratören.