Priser

Priset beror på antal banor och om ni vill ha bokningssystemet med eller utan Hallsystemet. Väljer ni enbart Bokningssystemet kan ni komma igång omgående och det är ingen startkostnad.
Lägger ni till Hallsystemet tillkommer kostnad för hårdvara och installation.
Hallsystemet mobilstyrning – engångskostnad för styrbox plus en installationskostnad för behörig elektriker. Räkna med totalt ca 7 000 kr + moms. Ring eller maila oss för definitivt pris.

Ett räkneexempel på Bokningssystemet

Låt oss anta att din klubb har två inomhusbanor och snittpriset för 1 timmas spel är 100 kr.
Utnyttjandet av banorna ökar då det är möjligt att lätt och enkelt se lediga tider och boka hemifrån. Många gånger drar sig spelare att antingen ringa eller åka till hallen för att boka en tennistid. Med vårt Hallsystem är det till och med möjlighet för spelaren att se aktuell status i hallen och därmed underlättas “spontanspel”.

För klubbar som idag inte har full beläggning är det rimligt att bokningarna ökar med ca ½ timme per dag och bana. Det skulle innebära ca 30 000 kr i ökad inkomst.
Över längre tid är vi säkra på att intresset och bokningarna av tennistider med hjälp av vårt bokningssystem kommer öka ännu mer.

Ökning pga Bokningssystemet:

tim/dag
dagar
pris
Ökad inkomst
2 x ½
300
100
= 30 000 kr

Ett räkneexempel på Hallsystemet

Låt oss anta att din klubb har två inomhusbanor och snittpriset för 1 timmas spel är 100 kr. Enligt våra kontaker med klubbarna är det vanligt att det sker minst ½ timmas gratisspel per dag och bana, dels betalad timma som spelas över, dels rent gratisspel/fuskspel.
Det skulle innebära en ökad inkomst för klubben på ca 30 000 kr per år.


Ökning pga Hallsystemet
:

tim/dag
dagar
pris
Ökad inkomst
2 x ½
300
100
= 30 000 kr

Den totala inkomstökningen med det kompletta systemet blir ca 60 000 kr för två banor !

j

Bokningssystemet

Enkelt att boka och enkelt att betala.
Du ser direkt vilka tider som är lediga.
Klubbadministratören skapar enkelt flexibla prislistor, bokningar och abonnemang.                            

Hallsystemet –
styr med ‘tag’

Starta och avsluta spel flexibelt!
Dörrar öppnas och stängs enligt dörrschemat.

}

Hallsystemet – timstyrning

Ljuset tänds och släcks automatiskt på bokade tider. Dörrar öppnas och stängs enligt dörrschemat.