Klubb-statistik

För klubben är det viktigt att se hur speltider, medlemmar och ekonomi utvecklas. Diagram, tabeller och grafer gör arbetet roligare och enklare. Våra statistiksidor visualiserar klubbens utveckling. Välj banor och årtal.
Sidorna kan skrivas ut och tabellvärden kan kopieras.

 • Banstatistik • Statistik medlemmar
• Statistik bokningar • Statistik inkomster
• Var bor medlemmarna • Vilka spelar mest?